SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Vývoz nebezpečného odpadu

Na základe harmonogramu bude dňa 10.2.2020 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 7:30-9:00 hod. V uvedenom čase sa môže priniesť nebezpečný odpad na zberné miesto pri OcÚ v Cejkove, kde bude stáť vozidlo f.FÚRA, s.r.o. a vodič odpad bezpečne prevezme len v pôvodnom balení na základe občianskeho preukazu.

Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce nebezpečné látky.

Nezbiera sa: oternit, sklenená vata, polystyrén.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Cejkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:30
  • Št: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 12:30