Preskočiť na obsah

Drobný stavebný odpad

Patrí

  • keramické obklady a dlažby
  • škridla
  • suť
  • úlomky tehál a betónu

Nepatrí

  • azbestové materiály a pod.
  • pneumatiky
  • elektrické a elektronické zariadenie
  • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie…)