Preskočiť na obsah

Patrí

 • obaly zo sladkostí
 • voskový papier
 • drôtené sklo
 • sklobetón
 • plastové rámy z okien
 • obuv
 • polystyrén
 • molitan
 • guma
 • plienky
 • kovové a plastové súčiastky
 • celofán
 • auto sklo
 • zrkadlá
 • keramika
 • obaly znečistené potravinami

Nepatrí

 • elektro
 • oleje
 • papier
 • kovy
 • plasty
 • BIO odpad
 • stavebný odpad
 • nebezpečné odpady