Preskočiť na obsah

Patrí

  • hliníkové plechovky
  • nápojové plechovky
  • alobal
  • kovové výrobky a súčiastky
  • konzervy
  • kovové obaly

Nepatrí

  • obaly so zvyškami potravy
  • kovy kombinované s iným materiálom napr. zubné pasty
  • kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií