Preskočiť na obsah

Nebezpečný odpad

Patrí

 • motorové kvapaliny a pod.
 • filtračné materiály
 • tlakové nádoby
 • batérie a akumulátory
 • farby
 • lepidlá
 • fotochemické látky
 • kyseliny
 • rozpúšťadlá

Nepatrí

 • biologicky rozložiteľný odpad a pod.
 • zdravotnícke a veterinárne materiály
 • liečivá
 • obaly znečistené potravinami
 • obaly z farieb riediteľné vodou