Preskočiť na obsah

Patrí

  • len kuchynský olej v uzatvorených plastových nádobách

Nepatrí

  • iný komunálny odpad
  • masť
  • motorový olej