Preskočiť na obsah

Patrí

  • letáky
  • zošity
  • časopisy
  • noviny

Nepatrí

  • znečistený ropnými produktami a olejmi a pod.
  • nápojové kartóny
  • hygienické potreby
  • znečistený, mokrý papier, od potravín, asfaltový, impregnovaný