Preskočiť na obsah

Patrí

  • bytový textil
  • doplnky k oblečeniu
  • hračky
  • čisté šatstvo a obuv v pároch vhodné na ďalšie použitie

Nepatrí

  • znečistené, roztrhané a inak znehodnotené oblečenie a obuv, hračky a pod.