Preskočiť na obsah

Patrí

  • tabuľové sklo
  • sklenené nevratné fľaše z nápojov, jedlých olejov, zaváranín bez zvyškov potravín a kovových a plastových predmetov

Nepatrí

  • osvetľovacie neónové trubice
  • sklo s drôteným výpletom
  • tv obrazovky
  • zrkadlá
  • auto sklo
  • keramika
  • porcelán