Preskočiť na obsah

Veľkoobjemový odpad

Patrí

  • kanistre a pod
  • tvrdený plast
  • záhradný nábytok
  • bytové zariadenia a nábytok

Nepatrí

  • azbestové materiály a pod.
  • pneumatiky
  • elektrické a elektronické zariadenie
  • stavebný odpad
  • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie…)