SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2022
Názov Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
3.3.2023
Uznesenie z 1. riadneho zasadnutia OZ 27.02.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2023
Názov Uznesenie z 1. riadneho zasadnutia OZ 27.02.2023
24.2.2023
Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.2.2023
Názov Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
6.2.2023
Oznámenie o začatí územného konania - "Optická sieť, transport Brehov-Zemplínske Jastrabie"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2023
Dátum zvesenia 22.2.2023
Názov Oznámenie o začatí územného konania - "Optická sieť, transport Brehov-Zemplínske Jastrabie"
1.2.2023
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023
27.12.2022
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Cejkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.12.2022
Názov Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Cejkov
19.12.2022
Pozvánka na OZ 21.12.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.12.2022
Názov Pozvánka na OZ 21.12.2022
6.12.2022
Návrh rozpočtu na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Návrh rozpočtu na rok 2023
Popis Návrh rozpočtu na rok 2023
2.12.2022
Výpis z uznesenia ustanovujúceho zasadnutia OZ 28.11.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2022
Názov Výpis z uznesenia ustanovujúceho zasadnutia OZ 28.11.2022
24.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2022
Názov Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo
18.10.2022
Výpis u uznesenia č.14A/2022 OZ konaného dňa 14.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2022
Dátum zvesenia 6.11.2022
Názov Výpis u uznesenia č.14A/2022 OZ konaného dňa 14.10.2022
Popis Výpis u uznesenia č.14A/2022 OZ konaného dňa 14.10.2022
18.10.2022
Výpis u uznesenia č.14/2022 OZ konaného dňa 14.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2022
Dátum zvesenia 6.11.2022
Názov Výpis u uznesenia č.14/2022 OZ konaného dňa 14.10.2022
Popis Výpis u uznesenia č.14/2022 OZ konaného dňa 14.10.2022
8.9.2022
VZN č. 18/2022, VZN č. 19/2022, VZN č. 20/2022, VZN č. 21/2022 Košického samosprávneho kraja z 22. augusta 2022 zverejnené v zmysle Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.9.2022
Dátum zvesenia 8.9.2022
Názov VZN č. 18/2022, VZN č. 19/2022, VZN č. 20/2022, VZN č. 21/2022 Košického samosprávneho kraja z 22. augusta 2022 zverejnené v zmysle Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
8.9.2022
VZN č. 18/2022, VZN č. 19/2022, VZN č. 20/2022, VZN č. 21/2022 Košického samosprávneho kraja z 22. augusta 2022 zverejnené v zmysle Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.9.2022
Dátum zvesenia 8.9.2022
Názov VZN č. 18/2022, VZN č. 19/2022, VZN č. 20/2022, VZN č. 21/2022 Košického samosprávneho kraja z 22. augusta 2022 zverejnené v zmysle Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
8.9.2022
VZN č. 18/2022, VZN č. 19/2022, VZN č. 20/2022, VZN č. 21/2022 Košického samosprávneho kraja z 22. augusta 2022 zverejnené v zmysle Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.9.2022
Dátum zvesenia 8.9.2022
Názov VZN č. 18/2022, VZN č. 19/2022, VZN č. 20/2022, VZN č. 21/2022 Košického samosprávneho kraja z 22. augusta 2022 zverejnené v zmysle Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
8.9.2022
VZN č. 18/2022, VZN č. 19/2022, VZN č. 20/2022, VZN č. 21/2022 Košického samosprávneho kraja z 22. augusta 2022 zverejnené v zmysle Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.9.2022
Dátum zvesenia 8.9.2022
Názov VZN č. 18/2022, VZN č. 19/2022, VZN č. 20/2022, VZN č. 21/2022 Košického samosprávneho kraja z 22. augusta 2022 zverejnené v zmysle Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
17.6.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.6.2022
Názov Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
Popis Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
6.5.2022
Záverečný účet obce Cejkov 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.5.2022
Dátum zvesenia 21.5.2022
Názov Záverečný účet obce Cejkov 2021
5.5.2022
Návrh KPSS - Priority
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.5.2022
Názov Návrh KPSS - Priority
19.4.2022
Voľba hlavného kontrolóra
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.4.2022
Názov Voľba hlavného kontrolóra
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Cejkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:30
  • Št: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  • Pi: 7:30 - 12:30