Preskočiť na obsah

Integrovaná územné stratégia Košického kraja 2022-2030

Zverejnené
20. mája 2024
Kategória

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť, že na OcÚ v Cejkove je možnosť počas úradných hodín do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Prílohy

Žiadne prílohy.