Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj:

Košický

Okres:

Trebišov

Región:

Košický

Počet obyvateľov:

1183

Rozloha:

2084 ha

Prvá písomná zmienka:

v roku 1381

Kód obce:

528234

Symboly obce

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/9), žltej (2/9), červenej (1/9), bielej (1/9), žltej (1/9), červenej (2/9)a bielej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Erb obce

Erb obce má túto podobu: vytrhnutá strieborná rastlina s deviatimi drobnými zlatými kvietkami, dvoma prekrývajúcimi hlavnú os, jedným na jej vrchole, ostatnými na koncoch troch a troch protistojných sklonených výhonkov.

Pečať obce

Pečať obce tvorí erb obce Cejkov s hrubopisom: „OBEC CEJKOV“

Občianska vybavenosť

 • Predajne potravinárskeho tovaru – zmiešaný tovar (JEDNOTA, LIMAX, FRESH)
 • Pohostinstva (ROBOTA, V-krčma)
 • Telocvičňa
 • Ihrisko pre futbal (okrem školských)
 • Multifunkčné ihrisko
 • Knižnica
 • Pošta
 • Káblová televízia, internet
 • Rozvodná sieť plynu
 • Verejný vodovod
 • Samostatná ambulancia praktického lekára pre dospelých
 • Zubná ambulancia
 • Lekáreň – Kamélia
 • Využívaný komunálny odpad
 • Obecný cintorín
 • Obecné kolumbárium
 • Základná škola
 • Materská škola

Demografia

Počet obyvateľov k 01.01.2021 spolu 1171

muži 587
ženy 584

Ďalšie informácie

O obci

Obec Cejkov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.