Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“

Zverejnené
20. mája 2024
Kategória

„Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-aglomeraciu-kosice-zonu-kosi

Podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť, že na OcÚ v Cejkove je možnosť počas úradných hodín do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Prílohy

Žiadne prílohy.