Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania – Optická sieť, transport Brehov-Zemplínske Jastrabie