Preskočiť na obsah

Verejná vyhlášky o začatí územného konania a nariadenie miestného šetrenia