Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE

Zverejnené
15. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 15. decembra 2023
Kategória

č. 1 /2024

o   m i e s t n y c h     d a n i a c h   a    o    m i e s t n o m    p o p l a t k u    z a      k o m u n á l n e     o d p a d y     a     d r o b n é    s t a v e b n é    o d p a d y   n a                      

 ú z e m í     o b c e    C e j k o v

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2024

Prílohy