Preskočiť na obsah

VZN č12003 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb