Preskočiť na obsah

VZN č192022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č132016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákaladov v školách