Preskočiť na obsah

VZN č22016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky