Preskočiť na obsah

VZN č32013o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch