Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Cejkov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 2.1.2024

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ E-MAX INTERNET & IT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 36659142

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.12.2023

Začiatok účinnosti 15.12.2023

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 404 483,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30 796 491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.12.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ 1.východoslovenská OZV, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 27, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53021665

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.12.2023

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.12.2023

Začiatok účinnosti 14.12.2023

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti 31.1.2025

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.11.2023

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Kollárová 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 1.12.2023

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ DataCentrum

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.11.2023

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ FÚRA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jantárová 1, 041 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.10.2023

Začiatok účinnosti 27.11.2022

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 700,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ RIA

Dodávateľ - Sídlo J.Pivárnika 114/8, 076 05 Cejkov

Dodávateľ - IČO 52703452

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.10.2023

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ Ministerstvo vnútra SR

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151866

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.10.2023

Začiatok účinnosti 16.10.2023

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ Deus

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína, 811 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 9.10.2023

Začiatok účinnosti

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cejkov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 334, 076 05 Cejkov

Objednávateľ - IČO 00331406

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00151653

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy